از چندین شرکت همکار که در زمینه حمل و نقل مشغول به کار هستند از شرکت کندر درخواست شده بود که برای ترخیص تجهیزات فیلم برداری چندین شبکه تلویزیونی از گمرک روسیه به آنها کمک کند تا بتوانند به موقع ودر امنیت کامل تجهیزات را به محل بازی ها برسانند

Andrey Gorbulin, Moscow, Russia

 

 

تیم ملی فوتبال اتریش چگونه خود را برای مسابقات آماده کرد؟

حمل و نقل تجهیزات ورزشی متعلق به تیم ملی فوتبال اتریش به مسکو

متخصصان حمل و نقل روسیه –تاریخ ژوئن 2015 در مسابقات قهرمانی اروپا که در روسیه برگزار می شد،روز خوبی برای تیم ملی فوتبال اتریش رقم زدند که بازی با نتیجه 1-0 برای اتریش در مقابل روسیه پایان یافت و هیچ کس دیگری به جز کندر مسئول ورود به موقع تجهیزات تیم به مسکو نبودواز آنجا که گمرک سختگیرانه روسیه هیچ گونه استثنایی حتی برای تیم های ملی قائل نمی شود،این کار کار بسیار سختی بود.دقت ثبت کالاهای وارداتی و صادراتی طریق گمرک روسیه به قدری ست که حتی تعویض لباسهای ورزشی بعد از اتمام بازی بین بازیکنان مورد بررسی سختگیرانه قرار میگیرد.علاوه بر موفقیت در نظارت بر اجرای لجستیک حمل تجهیزات تیم ملی از وین به مسکو،در زمان مسابقات مقدماتی قهرمانی اروپا،توسطچندین شرکت همکار که در زمینه حمل و نقل مشغول به کار هستند از کندر درخواست شده بود که برای ترخیص تجهیزات فیلم برداری چندین شبکه تلویزیونی از گمرک روسیه به آنها کمک کند تا بتوانند به موقع ودر امنیت کامل تجهیزات را به محل بازی ها برسانند

راه کار کندر

مدارک اولیه گمرکی آماده شد و قبل از هرکاری به زبان روسی ترجمه شدند.سپس همکاران عملیاتی ما در دفتر روسیه امور هماهنگی و حل مشکلات احتمالی را به عهده گرفتند

چالش

آماده سازی مدارک لازم برای انجام حمل در مدت بسیار کوتاه ,چرا که وسایل تا زمان کوتاهی قبل از ارسال استفاده می شدند

مأموریت

حمل به موقع کلیه تجهیزات ورزشی تیم ملی فوتبال اتریش از وین به مسکو برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی اروپا