ما توانستیم برای شرکت  Bosendoferیک پیانوی آنتیک و با ارزش را در محل مورد نظر در سنت پترزبورگ تحویل دهیم.تمام فرآیند ها از بارگیری اولیه در مبدأ تا انجام امور اداری و دمای تحت کنترل نگهداری پیانو در هنگام حمل،همه موارد می بایست به بهترین نحوه ممکن انجام می گرفت

 

چگونه آلات موسیقی برای سفر آماده می شوند؟

 

 

 

کندر به عنوان یک شرکت متخصص در ارائه خدمات حمل و نقل وارسال و تحویل اجناس از اروپا به روسیه و برعکس توانست با هماهنگی های انجام شده و یک کار دقیق حمل یک پیانوی بسیار قدیمی و با ارزش را به سنت پترزبورگ برای شرکت Bosendofer انجام دهد.این Bosendofer که می خواست برای شرکت در یک نمایشگاه بازرگانی مجلل در سنت پترزبورگ به نمایش دربیاید،از این سو نیاز بود که یک پیانوی آنتیک و با ارزش ساخت این شرکت از وین به محل نمایشگاه در روسیه انتقال داده شود.گمرک روسیه برای این موضوع که ممکن است اجازه ورود اجناس را برای هفته ها ندهد و یا حتی آنها را مصادره نماید معروف است.در چنین مواردی به دفعات متخصصین ما به کمک شرکت های همکار و رقیب نیز رفته و مشکلات آنها را در این زمینه حل نموده و به همین دلیل لقب مشکل گشای خارجی را به کندر در روسیه داده اند.بنابراین در این پروژه شرکت کندر توانست تمامی مراحل انجام حمل و نقل را از تحویل،بارگیری،امور دفتری و مجوزات تا تحویل و جا نمایی پیانو در نمایشگاه را به موقع و بدون هیچ مشکلی انجام دهد.از آنجایی که چوب این پیانوی تاریخی به تغییرات آب و هوایی حساس می باشد،از تمامی تجهیزات لازم جهت انتقال در یک دمای کنترل شده و حملی ایمن بهره مند بوده است

 

 

 

راه کار کندر

آماده سازی مجوزات حمل به صورت ضرب العجل و کنترل مداوم بر روی بار مورد نظر و فرآیند حمل توسط کارمندان شرکت کندر و ساخت محافظ های مخصوص برای حمل ایمن بدون ریسک پیانو.

چالش

تضمین اینکه این آلت موسیقی مطمئنا از گمرک روسیه ترخیص خواهد شد و به موقع به مقصد خود خواهد رسید
همچنین درخواست مدارک بسیار پیچیده و  به خصوص یرای ایمنی حمل آلت موسیقی مودر نیاز بود

مأموریت

تحویل به موقع یک پیانوی تاریخی شرکت Bosendofer برای نمایشگاه در روسیه و انجام کلیه امور و عملیات مربوطه تا بازگشت آن به وین.