در حین انتقال تجهیزات دوربین، کندورتوانست از تخصص خود در حمل و نقل پیچیده استفاده کند: اداره تمام مراحل گمرکی با مسئولیت تیم کندوربود


Condor, SALZBURG, AUSTRIA

 

 

چطور به Audi کمک کردیم تا با سرمای روسیه مبارزه کند

به عنوان یک متخصص در منطقه اروپای شرقی،ما حمل و نقل وسایل اندازه گیری سرمای هوا و تجهیرات خودرو را از آلمان به روسیه انجام دادیم

 

روسیه به سرمای طاقت فرسا شناخته شده است .این مسأله باعث شده بود که در رفت آمدهای روزمره مسکو،سرمای هوا بر موتورهای مشهور و کارآمد Audi تاثیر گذاشته و درنتیجه اینکه سیستم گرمایش فضای پا در اتاق خودرو تقریبا هیچ وقت گرمای لازم را تولید نمیکرد و متأسفانه باعث ایجاد سرمای شدید برای مسافران جاده ای شده بود.مهندسان خودرو در نهایت مشکل را با استفاده از ابزار دقیق از آلمان درخواست کردند و فرستادن  این ابزار به روسیه توسط شرکت کندر انجام گرفته است.اما واردات و صادرات تکنولوژی پیشرفته به واسط محدودیت ها و مقررات تسلیحاتی کار ساده ای نبود.کندر نه تنها واردات تجهیزات را بدون ایجاد مشکلی برای ورود به روسیه را تضمین کرد،بلکه در نصب تجهیزات در محل مورد نظر با شرکت مورد نظر همکاری بسیاری انجام نمود.مشکل فنی خودروها در نهایت حل شد و دستگاه های حساس که از کشور آلمان دریافت شده بود به این کشور دوباره بازگشت

راه حل ما

برنامه ریزی جامع در مورد مراحل گمرکی برای واردات و همچین بازگشت مجدد. نظارت شخصی از طریق انتقال تجهیزات به مهندسان شرکت Audi در مسکو  

چالش

 برای تجهیزات مورد نظر ، نیار به ترخیص کالا بود که به مقدار زیادی از اسناد لازم بود. و این تخصص ما هست که چگونه با توجه به قوانین گمرکی کالاهای مورد نظر را به روسیه وارد کنیم

ماموریت
 
واردات و بازگشت تجهیزات حساس مورد استفاده برای اندازه گیری دمای هوا و پارامترهای دیگر سیستم های گرمایشی در خودروهای Audi